Privacy verklaring

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

Voetballoopbaan.nl is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Voetballoopbaan.nl het doel van, en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Voetballoopbaan.nl is er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op transparante, behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Email: Info@voetballoopbaan.nl
KVK nummer: 64174115

CONTACT

Mocht je na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Email: Info@voetballoopbaan.nl

PRIVACY VERKLARING

Om onze dienstverlening zo goed als mogelijk uit te voeren en aan te laten sluiten bij de wensen van onze klanten verwerkt Voetballoopbaan.nl persoonsgegevens. Voetballoopbaan.nl acht de bescherming van je persoonlijke levenssfeer van groot belang. Om de veiligheid van de persoonsgegevens te borgen houdt Voetballoopbaan.nl zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft.

Persoonsgegevens van onze klanten en andere geïnteresseerden worden dan ook zorgvuldig behandeld, verwerkt en beveiligd. Voor het beveiligen van de persoonsgegevens heeft Voetballoopbaan.nl organisatorische en technische maatregelen geïmplementeerd naar de stand van de techniek.

Voetballoopbaan.nl streeft naar transparantie bij het verwerken van de persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om je volledig te informeren over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Deze informatie is terug te vinden in de privacy verklaring.

4 REDENEN OM ONS PRIVACY BELEID TE VERTROUWEN

Je persoonlijke gegevens worden goed beveiligd.
Je persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de zaken die in de privacyverklaring omschreven staan.
Zodra je profiel is verwijderd, worden je persoonlijke gegevens ook verwijderd.
Je persoonlijke gegevens delen we alleen indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

HOUD REKENING MET DE VOLGENDE PUNTEN ALS JE EEN PROFIEL AANMAAKT OP VOETBALLOOPBAAN.NL:

Je profiel is online zichtbaar voor iedereen in de wereld. Er bestaat verder geen mogelijkheid om je account privé te maken.
Als je bent ingelogd kun je onder instellingen je voorkeuren aanpassen of je account verwijderen.
Andere gebruikers kunnen je berichten sturen via de chatfunctie.

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Daarnaast worden de persoonsgegevens altijd verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst.
Voor het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst hebben wij je persoonsgegevens en andere gegevens nodig. De verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Voetballoopbaan.nl.

De levering van diensten en producten (e-books).
Voetballoopbaan.nl gebruikt je persoonsgegevens en andere gegevens voor het opzetten en onderhouden van de producten en diensten. Hierbij kan je denken aan het verwerken van je naam en e-mailadres om te zorgen dat de bestelling zo snel mogelijk wordt bezorgd. Daarnaast worden je gegevens verwerkt voor de administratie.

Profiel aanmaken
Voetballoopbaan.nl is het grootste online voetbalnetwerk van Nederland. Om meer uit je voetbalcarrière te halen kan je een voetbal-CV opstellen en delen met duizenden spelers en trainers. Je naam wordt opgeslagen zodat we weten wie je bent en je op een persoonlijke manier kunnen aanspreken via de mail. Je woonplaats (regio), huidige voetbalclub, elftal, competitie, lengte, gewicht, voorkeursbeen, positie, kwaliteiten, loopbaanstatistieken en ambitie hebben we nodig om je profiel te optimaliseren. Zo kunnen andere gebruikers in één oogopslag zien wie je bent.

Contact
Heb je contact met ons opgenomen, per e-mail of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op je bericht aan ons.

Marketing en communicatie.
Voetballoopbaan.nl is een dynamisch bedrijf dat constant in beweging is. Als er nieuwe diensten en/of leuke acties beschikbaar komen die je mogelijk interesseren dan brengt Voetballoopbaan.nl je daar graag van op de hoogte. We bewaren je e-mailadres om je automatische gegenereerde e-mails te sturen. De automatische gegenereerde e-mails bestaan uit een welkom mail, tips om je profiel te optimaliseren, netwerkverzoeken en ontvangen chatberichten van andere gebruikers. Verder word je e-mailadres bewaard om nieuwsbrieven te sturen. Je kunt je altijd uitschrijven voor deze mails.

Medewerkers binnen Voetballoopbaan.nl.
Om optimaal in te spelen op de wensen van onze klanten heeft een beperkte groep medewerkers binnen Voetballoopbaan.nl toegang tot je persoonsgegevens. De toegang wordt alleen verleend wanneer dat nodig is om de taken naar behoren uit te voeren.

Werken bij
Zodra je bij ons solliciteert hebben wij je gegevens ontvangen. Je gegevens worden na een maand automatisch verwijderd als je niet bent aangenomen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT VOETBALLOOPBAAN.NL?

Je naam wordt opgeslagen zodat we weten wie je bent en je op een persoonlijke manier kunnen aanspreken via de mail. Je woonplaats (regio), huidige voetbalclub, elftal, competitie, lengte, gewicht, voorkeursbeen, positie, kwaliteiten, loopbaanstatistieken en ambitie hebben we nodig om je profiel te optimaliseren. Zo kunnen andere gebruikers in één oogopslag zien wie je bent.

 • Naam
 • Woonplaats (regio)
 • Land
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Huidige voetbalclub
 • Elftal
 • Competitie
 • Lengte
 • Gewicht
 • Voorkeursbeen
 • Positie
 • Kwaliteiten
 • Loopbaanstatistieken
 • Ambitie

COOKIES, WAT ZIJN COOKIES EN WELKE COOKIES ZIJN ER?

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die een website op je harde schijf plaatst op het moment dat je een website bezoekt. Deze cookies worden onder andere gebruikt voor het onthouden van de instellingen en voorkeuren, het monitoren van de website en het surfgedrag van de website bezoekers. Daarnaast zijn er cookies die ten behoeve van een derde partij op je computer worden geplaatst. Het doel hiervan is het analyseren en optimaliseren van de website voor een zo gebruiksvriendelijke ervaring. Er zijn verschillende soorten cookies, voor sommige hebben wij je toestemming nodig, en voor een aantal niet. Hieronder lees je meer over de verschillende soorten cookies.

De volgende cookies maken geen of nauwelijks inbreuk op je privacy, derhalve is er geen toestemming vereist om dit soort cookies te gebruiken.

Analytische cookies
Dit soort cookies wordt gebruikt om onder andere bezoekersstatistieken bij te houden. Hierdoor krijgen wij een beter beeld over het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks tot geen gevolgen voor je privacy.

Functionele cookies
Functionele cookies worden gebruikt om een website beter te laten functioneren. Dit soort cookies wordt gebruikt om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Denk hierbij aan bestanden die bijhouden wat er in een winkelmand zit.

Er zijn ook cookies waarvoor er toestemming vereist is van de website bezoeker.

Tracking cookies
Dit type cookies houdt individueel surfgedrag van bezoekers bij en stelt op basis van de verzamelde gegevens profielen op. Op basis van deze profielen kunnen bedrijven gerichte advertenties tonen dit wordt ook wel retargetting genoemd.

Cookies van derden
Dit zijn cookies die door een derde partij op de desbetreffende website worden geplaatst. Op deze manier kan de derde partij het surfgedrag van een individu bijhouden en de informatie van beide website combineren. Dit type cookie wordt veelal gebruikt door adverteerders en marketeers.

Flash cookies
Een flash cookie is te vergelijken met een normale cookie met uitgebreide mogelijkheden. Dit type cookie kan continu het surfgedrag van website bezoekers volgen, zelfs als alle cookie instellingen zijn beperkt en alle cookies zijn verwijderd.

De website van Voetballoopbaan.nl maakt gebruik van de volgende cookies:

Analytische cookies
Functionele cookies

HET DELEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS MET VERWERKERS

Hieronder staat beschreven met welke verwerkers je persoonsgegevens worden gedeeld. Voetballoopbaan.nl draagt er zorg voor dat bij het delen van de persoonsgegevens de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming door alle partijen worden nageleefd.

Organisaties in directe relatie met de Verwerkingsverantwoordelijke
Voetballoopbaan.nl deelt je persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden. Dit doen wij alleen als het delen van de gegevens noodzakelijk is voor het leveren of uitvoeren van de diensten, oplossingen en/of producten.

We delen je persoonsgegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
ActiveCampaign
Laravel
Dunico
PayPro

Bij het delen van je persoonsgegevens eist Voetballoopbaan.nl van deze derden dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld en enkel gebruikt worden voor het doeleinde waarvoor deze verstrekt zijn.

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

PRIVACY RECHTEN VAN ONZE KLANTEN

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft rechten aan betrokkenen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. Als je bijvoorbeeld wilt weten welke persoonsgegevens door Voetballoopbaan.nl worden verwerkt, dan kan je hiervoor een verzoek indienen.

Als blijkt dat de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn dan ben je gerechtigd om een verzoek in te dienen om de gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Daarnaast ben je gerechtigd om een verzoek in te dienen tot het verwijderen van jouw persoonsgegevens. Voetballoopbaan.nl zal dit verzoek respecteren en hier gehoor aan geven, tenzij wij de persoonsgegevens dienen te bewaren voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Ten slotte heb je als betrokkene ook het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, zal Voetballoopbaan.nl – alleen op jouw verzoek – de persoonlijke gegevens verstrekken of deze rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke verzenden.

Uw eerste aanvraag is kosteloos. Voor alle aanvragen die je hierna indient rekenen wij een administratieve vergoeding, dit geldt ook als je meerdere aanvragen tegelijk indient.

Wil je gebruik maken van je privacy rechten of heb je een andere vraag neem dan contact met ons op info@voetballoopbaan.nl of maak gebruik van het volgende formulier.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren de persoonsgegeven niet langer dan noodzakelijk is. Je kan te alle tijden je eigen profiel verwijderen. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Uitgezonderd hiervan zijn de persoonsgegevens die wij langer moeten bewaren omdat hiervoor een wettelijke verplichting is.

BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Voetballoopbaan.nl neemt passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. In eerste instantie zorgen wij ervoor dat er niet meer persoonsgegevens verzamelt en gebruikt worden dan nodig is voor het doel. Wij beperken de toegang tot je persoonsgegevens enkel tot die werknemers die de informatie nodig hebben om je te informeren over onze dienstverlening. Daarnaast trainen wij ons personeel regelmatig op het gebied van privacy, data protectie en informatie beveiliging. Je persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen in overeenstemming met de stand van de techniek. Dit betekent dat wij geen verouderde techniek gebruiken om de gegevens te beveiligen. De stand van de techniek borgen wij door elk halfjaar onze beveiligingstechnologieën te updaten en te testen.

Als je vragen heeft over de fysieke, technische en organisatorische maatregelen neem dan contact met ons op via info@voetballoopbaan.nl

ORGANISATORISCHE EN TECHNISCHE BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Fysieke toegangsbeheer: alleen medewerkers van Voetballoopbaan.nl hebben toegang tot het bedrijfspand;
Digitale toegangsbeheer: alleen medewerkers van Voetballoopbaan.nl kunnen inloggen op de computer systemen;
HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS), uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens;
Secure Sockets Layer (SSL), encryptie protocol die de communicatie tussen computers beveiligd;
Firewall: netwerk beveiligingssysteem, monitort en controleert inkomende en uitgaande verbindingen met de server op basis van vooraf ingestelde beveiligingsregels;
Wachtwoordbeheer.

AANPASSEN PRIVACY VERKLARING

Voetballoopbaan.nl behoudt het recht om de privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen worden op de website van Voetballoopbaan.nl gepubliceerd. Wij raden onze relaties aan om regelmatig de privacy verklaring te raadplegen.

KLACHT INDIENEN BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Als je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens en kom je er met ons niet uit, dan kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Informatie

Menu

Copyright © 2023 voetballoopbaan.nl