1. Laten het team te vaak in de steek 2. Lopen conditioneel structureel achter 3. Laten zich té vaak gaan 4.