De KNVB heeft onlangs schokkende cijfers naar buiten gebracht naar aanleiding van de uitkomst van een enquete. De KNVB deed onderzoek naar de huidige financiële situatie bij amateurclubs in Nederland. Hieruit bleek dat 38% van alle clubs vreest voor het voortbestaan van hun club vanwege te hoge energieprijzen.

Niet alleen huishoudens en bedrijven kampen met problemen vanwege stijgende energieprijzen. Ook voetbalclubs verbruiken veel warmte en stroom in o.a. kantines, kleedkamers en op de voetbalvelden. Wanneer de hogere energiekosten niet worden gecompenseerd door hogere inkomsten of door compensatie vanuit de overheid, kan dit op korte termijn leiden tot grote financiële problemen.

'Komende drie maanden al in problemen'

Diverse clubs geven aan al binnen drie maanden in de financiële problemen te komen. De helft van alle amateurclubs hebben momenteel een variabel contract. Van de andere helft, heeft een kwart een contract dat binnen zes maanden afloopt. Omdat er pas in november duidelijkheid wordt verwacht pleit de KNVB momenteel voor een versnelde aanpak zodat sportvoorzieningen niet worden beperkt.